MUHASEBE YAZILIMI

Spread the love

Bilnex Lite – Kobi Ticari Yönetim Sistemi 

Kobiler için geliştirilmiş bir ticari program paketidir. Bilnex Dynamic ticari program paketimiz ile özellikleri temelde aynı olmakla birlikte en büyük farkı çok kullanıcı ilavesinin yapılamamasıdır. Çok kullanıcılı ticari program kullanmak isteyen kullanıcılarımızın, Bilnex Lite ticari program Paketinin bir üst versiyonu olan Bilnex Dynamic ticari program paketine geçmeleri gerekmektedir. 

Paketler Arası Geçiş İşlemleri 

Bilnex Ticari Programları paketler halinde satılmaktadır, ihtiyaçlar artıp kullanım alanları genişlediği takdirde üst ticari program paketlere geçmeniz mümkündür. Üst ticari program paketlere geçiş sırasında paketinize yapmış olduğunuz maliyet korunur. Bilnex Ürün Ailesi kataloğumuzun en son sayfasında detaylı bir şekilde verilmiştir.

Stok ve Depo İşlemleri

Bilnex Lite ticari program Stok modülü aracılığı ile malın irsaliye ya da fatura ile işletmeye girişi, işletme içerisinde üretime sevki, işletme içerisinde sarf ve tüketimi, depolar arası sevk fişleri ile depo bakiyelerinin takibi işlemlerini yapabilirsiniz.
Stokları ana grup, alt grup, üretici, reyon, tedarikçi, ürün sorumlusu bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.
Bir stok için sınırsız sayıda firma tanımı yapabilir, cari kartlara ya da cari gruplarına özel fiyat tanımlayabilirsiniz.
Minimum, maksimum stok seviyesi uyarıları ile depo bazında veya genel uyarılar ile işletmenin ihtiyaç fazlası stok alması veya stokların bitmeden uyarılması, istenirse işlemi durdurmasını sağlayabilirsiniz.
Bilnex Lite ticari program ile Sınırsız sayıda depo tanımlayabilir, stok maliyetlerini depolar bazında Fifo, Lifo, Ortalama Maliyet ve son Alış Fiyatı gibi envanter yöntemlerine göre raporlayabilirsiniz.
Fiyat değişikliği işlemleri ile grup bazında ya da tek tek fiyat değişikliği işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Mal alışlarınızda değişen alış fiyatlarınıza % kar ekleyerek satış fiyatlarınızı hesaplatabilir veya stok satış fiyatlarını formül vererek istenilen kriterlerde yeniden düzenleyebilirsiniz.
Alışta ve satışta miktar ya da tutar bazında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve özel maliyetleri hesaplayabilirsiniz.

Sayım İşlemleri

Bilnex Lite ticari program Sayım modülü aracılığı ile belirlediğiniz dönemlerde bilgisayarınızdaki stok miktarı ile fiziksel stok miktarını depolar bazında sayıp, sayım sonuçlarını bilgisayarınıza girip, sayım kesinleştirme işlemi ile eşitleyebilirsiniz.
Sayım kesinleştirme işleminden sonra oluşacak sayım fark fişlerinde kullanacak envanter yöntemini (Fifo, Lifo, Ortalama vb.) belirleyebilirsiniz.
Her türlü sayım cihazı ile yapmış olduğunuz sayımı, ticari programınıza otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Barkod İşlemleri ve Otomatik Barkod Basımı

Bir ürün için sınırsız sayıda barkod tanımlayabilir, tanımlı barkodları stok birimleri ile ilişkilendirebilirsiniz.
Otomatik barkod standardı kontrolü yapılarak hatalı barkod girişini engelleyebilir, stoklarınıza istenilen standartta otomatik barkod üretebilirsiniz.
Stoklarla ilgili her türlü işlemde, barkod ve RFID teknolojileri ile işlem yapabilirsiniz.
Stoklarınız için istenilen ebatta barkod etiket dizaynı ya da raf etiketi dizaynı yapabilir ve her türlü barkod etiket yazıcısından çıktılarınızı alabilirsiniz.
Mal alış evrakları ya da fiyat değişikliği evraklarından otomatik barkod basımı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Barkod basım ekranında, yalnızca mevcut stoklara, elinizde bulunan miktarları kadar otomatik barkod basılmasını sağlayabilirsiniz.

Cari Hesap ve Personel Cari İşlemleri Takibi

Cari Hesap Takibi

Bilnex Lite ticari program ile müşteri, cari ve cari diğer hesaplarda oluşan borç ve alacak bakiyeleri, vade günleri ya da gecikmeleri ile basit faiz ya da banka yöntemi ile faiz hesabı, ister yaşlandırma ister özel hesap dönemi ile takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Cari hesapların takibini ister yerel para birimi (TL), ister cari kart dövizi, isterseniz de işlem dövizi bazında takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Cari hesapları bölge, grup, sektör özel kod bazında gruplandırarak takip edebilirsiniz.
Bilnex Lite ticari programında Cari hesap risk kontrollerini tanımlayıp, aşılması durumunda sistem tarafından ikaz edilebilir ya da işlemi durdurabilirsiniz.
Cari kartları listesi üzerinden doğrudan carilerin hareketlerine ulaşabilir ve istenilirse doğrudan değiştirilebilmektedir. Hareketlere, ekstrelere, dönemsel analizlere,  kart dövizi ve işlem dövizi toplamlarına ulaşabilirsiniz.
Cari kartları listesi üzerinden tahsilat – ödeme ya da alış – satış faturaları işlemini yapabilirsiniz.
Cari kart üzerine carinin genel bilgileri, iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, birden fazla adres bilgisi, birden fazla yetkili bilgisi vb. girebilirsiniz.
Tahsilat makbuzlarında herhangi bir döviz cinsi ile yapılan tahsilatın (örneğin TL) carinin farklı bir işlem dövizi bakiyesini (örneğin EURO) kapatmasını sağlayabilirsiniz.

Personel Carileri İşlem Takibi

Bilnex Lite ticari programında Personel cari işlemleri modülü ile personellerin maaş, avans, prim işlemlerinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.
Personel ücret tahakkuk ekranı ile personel kartında tanımlı ücretin her ay otomatik olarak virman dekontu ile personel cari hesabına alacak tahakkuku sağlanmaktadır.
Personel kartında tanımlı prim sistemine göre (oran bazında, tutar bazında, basamaklı, satış miktarına göre tutar bazında vb.) otomatik prim tahakkuk işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Personel prim raporu, ekstre raporu ve durum raporları alınabilmektedir.

Alış ve Satış İşlemleri Takibi

Alınan verilen teklifler

Bilnex Lite Ticari Yazılım, Teklif evrakları aracılığı ile teklifler düzenleyebilirsiniz.
Satın alma isteklerinden tekliflere aktarım yapabilir, gerçekleşen gerçekleşmeyen tekliflerinizi raporlayabilirsiniz.
Teklif evrakları dizaynı ile her işletmeye özel teklif çıktıları tasarlayabilir, teklifleri ticari programınız aracılığı ile otomatik olarak e-mail gönderebilirsiniz.
Teklif evraklarında sipariş, irsaliye ve faturaya otomatik aktarım işlemleri yaparak, evrakların yeniden girilmesini engellemiş olursunuz.
Teklif onay mekanizması aracılığı ile onaylanan onaylanmayan tekliflerinizin takibini yapabilirsiniz.

Sipariş ve İrsaliye Takibi

Müşterilerinizden almış olduğunuz siparişleri ve sizin tedarikçilere (satıcılara) vermiş olduğunuz siparişlerinizi detaylı olarak takip edebilirsiniz.
Siparişlerinizin tamamı tek irsaliye / fatura ile ya da ayrı ayrı tarihlerde ve ayrı ayrı irsaliye / fatura ile teslimat işlemi yapabilirsiniz.
Sisteminizde birden fazla seferde teslimat işlemi yapılan siparişlerin teslim edilen adedini ve kalan adedini takip edebilir, tamamlanmayacak olan siparişleri otomatik olarak kapatabilirsiniz.
Stok bazında farklı ödeme planı, KDV, departman depo, iskonto takibi yapabilirsiniz.
Siparişten irsaliye, irsaliyeden faturaya otomatik aktarım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
İrsaliye fatura bağlantısı aracılığı ile faturası gelmemiş irsaliyelerin raporunu rahatlıkla alabilirsiniz.
İrsaliyelerde farkı teslimat adresleri seçebilir, istediğiniz adres üzerinden irsaliye çıktısı alabilirsiniz.

Fatura

Bilnex Lite ticari programında faturada stok, hizmet, masraf ve demirbaşların ayrı ayrı ya da birlikte girişini yapabilir, her kalem için ayrı ayrı depo, ayrı KDV, ayrı depo, Ayrı departman ve personel girişi yapabilir, ayrı iskontolar belirleyebilirsiniz.
Fatura satırında her kalemi ayrı dövizle giriş yapabilir, fatura satırında istemediğiniz alanları kaldırıp kendinize göre dizayn edebilirsiniz.
Faturanızı yerel döviz, kart dövizi ve işlem dövizi olmak üzere 3 farklı döviz türü üzerinden düzenleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
Parçalı kapalı fatura seçeneği ile faturanızı, fatura ekranından çıkmadan nakit, çek, senet, kredi kartı ile kapatabilir ve tek fişte muhasebeleştirebilirsiniz.
Programa girmiş olduğunuz alış faturalarından otomatik olarak satış faturasını oluşturabilirsiniz.
Cariye özel tanımladığınız alış-satış koşullarını hiçbir ek işleme gerek kalmadan faturaya aktarabilirsiniz.
Faturalarda plasiyer (personel) seçimi yaparak, plasiyer (personel) bazında satış – alış raporları ve prim raporları takibi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Faturalarda barkodlu satış ve barkodlu alış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura satırında tek tuş ile seçili stoğa ait 5 satış fiyatını görüntüleyebilirsiniz.
Toplu fiyat tipi değişikliği, toplu KDV değişikliği, otomatik yuvarlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Müstahsil Makbuzu

Üreticiden müstahsil makbuzu karşılığında doğrudan mal alımında düzenlenen belgedir.
Makbuzda stopaj, SSDF, bağ-kur, borsa kesintileri otomatik olarak yapılabilmektedir.
Müstahsil hizmet fişleri girilebilmekte ve dökümleri alınabilmektedir.
Ürün alım fişleri ve emanet işlemlerinden toplu müstahsil makbuzu oluşturulabilmektedir.

 Kasa İşlemleri Takibi

Kasa modülü aracılığı ile istediğiniz sayıda nakit, çek, senet kasası tanımlayabilirsiniz.
Bir kasada tüm döviz işlemlerini takip edebileceğiniz gibi her döviz cinsi için de ayrı ayrı kasa tanımı yapabilirsiniz.
Bilnex Lite ticari programında kasadan her türlü cari cinsine (kasa, banka, masraf, personel, cari hesap) ödeme ya da tahsilat işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Kasa defteri ile elle tuttuğunuz kasa defterini aratmayacak şekilde, raporlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet ve Masraf İşlemleri

Bu modül aracılığı ile işletmenizin genel giderlerini ya da hizmet gelirlerini takip edebilir, detaylı ekstre ve durum raporlarını alabilirsiniz.
Serbest meslek makbuzu girişlerini yapıp ister matbuu ister beyaz kağıda çıktı olarak alabilirsiniz.
Masraf analiz raporları aracılığı ile gelişmiş masraf analizleri yapabilirsiniz. Aylar bazında karşılaştırmalı hizmet ve masraf raporları alabilir, muhasebe masraf hesapları ile karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

Banka Modülü

Banka modülu aracılığı ile vadeli, vadesiz, mevduat ve kredi hesapları açabilirsiniz.
Aynı banka üzerinde tahsil / teminat, çek / senet ve kredi kartı takibi yapabilirsiniz.
Para yatırma ve çekme, havale işlemleri, bankalar arası virman işlemleri takibini yapabilirsiniz.

Çek & Senet İşlemleri

Bilnex Lite ticari programında ticari işlemlerinizde kullandığınız tüm bordro türleri programınızda mevcuttur.
Girişi yapılan her çek ve senet işlemi için otomatik bir kart oluşturulmakta, çek ve senedin bütün işlemleri bu kart üzerinden takip edebilirsiniz.
Evraklarda hareket giriş ve çıkışları sırasında en uygun kriterler verilerek vadesi ve tutarı en uygun çek ve senedi belirleyebilirsiniz.
Bordro satırlarında her çek – senedin ayrı döviz cinsi ile girişini sağlayabilirsiniz.
Aylık, günlük ve haftalık periyotlarda otomatik çek &senet çoğaltma işlemlerini yapabilirsiniz.
Senet ile taksitlendirme ve tahsilat işlemlerini yapabilirsiniz.
Bordro evraklarında çek &senetlerin ortalama vadesi, günü, vade farkı ve oranını izleyebilirsiniz.
Bilnex Lite ticari programında çek defteri ekranı ile Bankanızdan almış olduğunuz çek koçanlarınızın yaprak adedi, numarası, provizyon tutarı vb. girişini yapıp çeklerinizin miktarsal (yaprak bazında ) olarak da takibini yapabilirsiniz.